Polityka prywatności

Zjedź niżej

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: vmilano.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Eurovilla Wilanów sp. z o.o. ul. Lentza 10, 02-956 Warszawa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@eurovilla.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: home.pl

4. Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

REALIZUJĄC OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R, W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)(DALEJ: RODO) INFORMUJEMY, ŻE:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Eurovilla Wilanów Sp. z o.o. w Warszawie 02-956, ul. Stanisława Lentza 10 – wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS nr 0000843802, NIP 9512502206  (dalej: EV), stanowiąca część grupy Eurovilla, w skład której wchodzą: Eurovilla Miasteczko Wilanów Sp. z o.o. w Warszawie (KRS nr 0000838314), Eurovilla Mokotów Sp. z o.o. w Warszawie (KRS nr 0000804986),), Eurovilla Śródmieście Sp. z o.o. w Warszawie (KRS nr 0000838657)oraz Eurovilla Wilanów Sp. z o.o. (KRS nr 0000843802) . EV wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej na adres info@eurovilla.pl,
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, na potrzeby prowadzenia korespondencji lub udzielenia odpowiedzi na zapytania telefoniczne, związane ze  świadczonymi przez EV oraz spółki wchodzące w skład grupy Eurovilla usługami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w szczególności przedstawianie ofert sprzedaży/kupna/najmu nieruchomości lub ofert finansowania), a w wypadku zawarcia umowy pośrednictwa, w celach związanych z realizacją takiej umowy oraz czynności z nią związanych (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celach marketingowych oraz w celach związanych z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. odbiorcami danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w w/w celach mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, podmioty zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z wykorzystywanymi przez nas systemami i oprogramowaniem. W zależności od sposobu realizacji w/w celów oraz Państwa potrzeb, dodatkowymi odbiorcami oraz współadministratorami Państwa danych osobowych mogą być również spółki wchodzące w skład grupy Eurovilla,
 4. w zależności od w/w celów oraz sposobu ich realizacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, jak również – w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy – przez okres wykonywania umowy pośrednictwa oraz czynności z nią związanych, okres równy  okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy oraz wykonywania czynności z nią związanych lub okres równy, wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa oraz czynności z nią związanych,
  • ile przepisy RODO nie stanowią inaczej i w zakresie w nich określonych, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji w/w celów, stąd też brak podania przez Państwa danych osobowych może uniemożliwiać prowadzenie korespondencji, udzielenie odpowiedzi na zapytania telefoniczne, zawarcie i wykonanie umowy pośrednictwa oraz świadczenie usług i czynności z tym związanych,
 6. przekazane przez Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

URZĄDZENIA MOBILNE: